Podeu demanar que Hisenda us torni els impostos pagats en les hipoteques

La Sala contenciosa-administrativa, secció 2ona del Tribunal Suprem ha dictat una sentència, la 1505/2018, de data 16 d’octubre del 2018 que contradiu la sentència dictada per la Sala primera del TS en data 15/3/2018 i determina que en l’escriptura de préstec amb garantia hipotecària el subjecte passiu de l’impost (actes jurídics documentats) és el creditor hipotecari i no el prestatari. Es a dir, que l’ha de pagar el banc i no el client.

La sentència declara la nul·litat de ple dret de l’article del Reglament que regula l’Impost sobre els actes jurídics documentats que obliga al client a pagar un impost sobre el capital del préstec hipotecari, que actualment es del 1,5% a favor de la Generalitat en el cas de Catalunya.

A tal efecte, i en base a aquest recent nou criteri del Tribunal Suprem, us informem de la possibilitat de recuperar aquest impost i us recordem que també es poden recuperar les despeses de Notari, Registre de la Propietat, gestoria i taxació.

La situació es ara la següent:

  • La devolució de l’Impost pagat en els darrers quatre anys (període no prescrit), es pot reclamar a l’Agència Tributaria de Catalunya (en el cas de les hipoteques constituïdes a Catalunya.
  • La devolució de l’Impost pagat en exercicis anteriors s’haurà d’instar a l’entitat bancària (per nul·litat de la clàusula de la hipoteca que obliga al client a pagar-lo).
  • Davant el silenci o negativa caldrà demandar judicialment.

*****

Atenció. Reculada d’escàndol: Un cop publicada la sentència i segurament a la vista de l’impacte que ha tingut en la cotització borsària dels bancs. El Tribunal Suprem ha decidit fet marxa enrere i el president de la Sala Tercera del TS ha portat la qüestió al ple d’aquesta sala per que decideix-hi. Cada vegada s’ens fa més difícil confiar en la Justícia !! . Caldrà esperar. Seguirem informant.

 

Som advocats especialistes en dret bancari, us podeu posar en contacte amb nosaltres de forma totalment gratuïta i sense compromís, i us informarem sobre com efectuar la reclamació.