Qui ha de pagar les despeses de les hipoteques ? El Ple del Suprem fixa doctrina, pel que sembla, definitiva.

La Sala Civil del Tribunal Suprem, reunida en ple, ha dictat diverses sentències fixant doctrina sobre la distribució de les despeses hipotecaris. Resumim tot seguit com queda la situació:

Despeses de l’escriptura de constitució o de modificació d’hipoteca:

  • Honoraris de Notari: 50% el banc i 50% el client.
  • Honoraris de gestoria: 50% el banc i 50% el client.
  • Honoraris del Registrador de la Propietat: 100% el banc.
  • Comissió d’obertura: 100% el client
  • Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD): 100% el client.
  • Còpies d’escriptures: a càrrec de qui les demani.

 

Despeses de l’escriptura de cancel·lació d’hipoteca:

  • Honoraris de Notari: 100% el client
  • Honoraris del Registrador de la Propietat: 100% el client

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.