Quin és el termini per a sol·licitar la devolució d’un rebut domiciliat en el banc?

No sol passar habitualment però en determinades ocasions se’ns carreguen imports de serveis en el nostre compte bancari que no es corresponen amb el que venim pagant cada mes o ens passen factures de serveis que ja no utilitzem. En aquests casos convé saber que podem demanar a la nostra entitat bancària la devolució del rebut i l’abonament de l’import carregat.

Aquesta matèria ve regulada en el Reial decret llei 19/2018, de serveis de pagament, que estableix les condicions en que els consumidors podran retornar els rebuts. Les resumim a continuació:

Període dintre el qual es pot retornar els rebuts, estiguin domiciliats o no:

 • Vuit setmanes:
  • Rebuts autoritzats prèviament però quin import no es correspongui amb el que venim pagant periòdicament, amb les condicions del contracte i amb les altres circumstàncies del cas.
  • Rebuts autoritzats prèviament però que corresponen a serveis que ja no utilitzem.
 • Tretze mesos:
  • Rebuts no autoritzats prèviament.

 

Procediment a seguir:

 • Dintre el període durant el qual es pot retornar el rebut: Demanar la devolució a l’entitat on tenim el compte on s’hagi carregat el rebut.
 • Dintre el deus dies hàbils següents al moment en que rebi la sol·licitud de devolució:
  • L’entitat haurà de retornar l’import del rebut.
  • O bé haurà de justificar la seva denegació de devolució, indicant en aquest cas els procediments de reclamació, judicials i extrajudicials, a la disposició de l’usuari, per al cas que l’ordenant no estigui conforme amb les raons ofertes.

 

Rebuts que no es podrà retornar a no ser que hi hagués una errada de l’entitat bancària:

 • Rebuts de pagament de préstecs.
 • Càrrec de comissions bancàries.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o por correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.