Si teniu o si heu tingut una hipoteca indexada amb l’IRPH, podeu demanar que us tornin els interessos pagats de més.

La Sala Gran del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acaba de dictar la sentència SP/SENT/1038301, que obra la porta a que es retorni els interessos pagats de més a les persones que tinguin i que hagin tingut hipoteques indexades amb l’IRPH.

l’IRPH es un índex de tipus d’interès de préstecs hipotecaris que es va començar a aplicar el 1994 i que va ser l’índex utilitzat en el 10% de les hipoteques en lloc de l’índex més habitual, que sempre ha estat l’Euribor.

Destaquem el següent:

Qui podrà reclamar ?

  • Les persones que estiguin pagant actualment una hipotecada indexada amb l’IRPH.
  • Les persones que haguessin tingut anteriorment una hipoteca indexada amb l’IRPH, i que no faci més de 10 anys de la seva total amortització.

 

Quin import es podrà reclamar ?

  • La diferència entre els interessos pagats en base a l’índex IRPF i els que correspondria haver aplicat en funció d’un altre índex més habitual com es l’Euribor. Les associacions de consumidors consideren que aquest diferencial pot estar entre 15.000 i 20.000 euros.
  • Les costes del procediment, en quin cas el banc hauria de retornar al seu client les despeses que l’hi hagués ocasionat el procediment judicial per reclamar.

 

Quin es el procediment a seguir ?

  • Es aconsellable presentar una prèvia reclamació al servei d’atenció al client de l’entitat financera, però sense acceptar cap compromís de renúncia a accions judicials.
  • Interposar una demanda judicial en cas de silenci o negativa de la reclamació prèvia.

 

Quines son les possibilitats d’èxit ? El jutjat hauria de decidir en cada cas si la clàusula de l’IRPH es abusiva, però serà el banc qui haurà de demostrar en el jutjat que abans de formalitzar el préstec varen informar el seu client de l’evolució de l’IRPH en els dos anys anteriors i del seu darrer valor publicat. Es considera por probable que el banc hi pugui justificar.

Som advocats i estem especialitzats en reclamacions a entitats financeres. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.