Compres per Internet. Terminis de garantia i desistiment en la compra de productes

El confinament a causa del coronavirus ha motivat que els consumidors hagin incrementat les compres per Internet i que en bastants casos els productes comprats hagin estat rebuts en males condicions, sigui per la saturació dels proveïdors o per estrès dels transportistes.
En les compres que facin els consumidors, tant si son físiques com “on line”, hi ha uns terminis de garantia, devolució i desistiment que estan regulats en el RDLeg. 1/2007, de 16 de novembre.
Tant mateix, L’art. 21 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’Covid-19, ha establert la interrupció dels terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat durant l’estat d’alarma. El termini tornarà a córrer un cop finalitzi l’alarma.

Resumim quina es la situació actual:

Dret a desistir la compra, a retornar la mercaderia i a recuperar l’import pagat: Hi ha dret a retornar els productes comprats tant “en línia”, com per qualsevol altre mètode de compra, en un termini de  màxim de 14 dies naturals i a obtenir el reemborsament íntegre del preu pagat. Si l’empresari no informa del termini, el consumidor disposarà de 12 mesos des de l’expiració del període de desistiment inicial per retornar la mercaderia i retornar l’import pagat. Es podrà fer per qualsevol motiu però no es podrà exercitar respecte de les següents adquisicions, que tenen la seva regulació específica:

 • Bitllets d’avió i tren, entrades de concerts, reserves d’hotel, reserves de lloguer de vehicles i serveis de subministrament de menjars per a dates específiques.
 • Aliments i begudes servits habitualment a domicili.
 • Articles fabricats a mida o personalitzats.
 • Suports de dades d’àudio, vídeo o programari informàtic precintats que s’hagin obert
 • Continguts digitals en línia, si ja has iniciat la descàrrega o l’emissió en temps real i si has acceptat que amb això perds el teu dret de desistiment.
 • Productes comprats a particulars i no a empreses ni a venedors professionals.
 • Contractes de reparacions i treballs de manteniment urgents.

 

Garantia dels productes: Si el producte lliurat al consumidor no s’ajusta al que les parts varen acordar. El consumidor podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Des del moment en què es comuniqui al venedor quina és l’opció elegida ja no es podrà modificar sense acord de les dues parts.

 

Reparació o substitució:

 • La reparació i la substitució hauran de ser gratuïtes per al consumidor, incloses despeses d’enviament, i s’haurà de fer en un termini raonable.
 • La reparació suspèn el còmput dels terminis de garantia.
 • Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor respondrà de la reparació, entenent-se que es tracta de la mateixa avaria quan es reprodueixin en el producte defectes de el mateix origen que els inicialment manifestats. Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el consumidor podrà exigir la substitució del producte.

 

Reducció de preu i resolució de la compra:

 • La reducció del preu i la resolució de la compra procediran, a elecció de consumidor, quan no sigui possible la reparació o substitució o quan la reparació o la substitució no s’haguessin produït en un termini raonable. La resolució no serà procedent quan el defecte sigui d’escassa importància.
 • La reducció del preu haurà de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte tenia en el moment del lliurament si no tingués cap problema i el valor que el producte efectivament té amb la decisió o imperfecció.

 

Terminis per a reclamar:

 • El termini general de garantia és de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor poden arribar a un acord i pactar un termini menor, mai inferior a un any.
 • Es presumeix, llevat de prova en contra, que els problemes que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar.
 • També s’entén, amb caràcter general, que el lliurament del producte s’ha fet el dia que figuri a la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
 • En cas de reparació o substitució del producte el termini per reclamar en relació a la reparació o substitució, serà de 3 anys des del lliurament del producte.

 

Incidència del coronavirus: Tots els terminis indicats han quedat interromputs entre el dia 14 de març del 2020 en que es va declarar l’alarma i el dia en que s’aixequi l’actual estat d’alarma. Per tant aquest temps no s’haurà de computar en el termini de 14 dies per a desistir la compra,  retornar la mercaderia i a recuperar l’import pagat ni per cap dels terminis de garantia.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.