Problemàtica de les societats inactives

Quan una societat cessa en la seva activitat sense haver-se dissolt, segueixen havent-se de complir algunes obligacions, essent-ne responsables els seus administradors.

S’estima que actualment hi ha en tot Espanya unes 600.000 societats inactives. Detallem seguidament quines son les obligacions que es mantenen i les responsabilitats que deriven del seu incompliment:

Obligacions comptables i mercantils

  • Els administradors son els responsables de custodiar tota la documentació de la societat.
  • Es manté la obligació de dur la comptabilitat, presentar els llibres comptables i dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Obligacions tributàries

  • Comunicar a l’Agència Tributària la baixa de l’activitat en el termini d’un mes.
  • Continuar el compliment de les obligacions fiscals: Liquidar l’impost de societats i presentar les declaracions periòdiques i informatives.
  • Mantenir l’adreça electrònica a efecte de notificacions.

Possibles riscos del cessament d’activitat

  • Sancions d’entre 1.200 i 60.000 €, en funció de la dimensió de la societat per no dipositar els comptes anuals.
  • Derivació dels deutes tributaris de la societat cap els seus administradors.
  • En l’àmbit mercantil, els tercers perjudicats pel cessament de l’activitat continuat durant més d’un any, sense haver-hi acord de dissolució i liquidació, podrien reclamar als Administrador els perjudicis causats per la seva inacció.

Conclusió:

El cessament de l’activitat d’una societat obliga als seus administradors a comunicar aquesta situació i seguir complint determinades obligacions. Per tant, si el que es preveu es un cessament definitiu de l’activitat, entenem que es preferible liquidar i dissoldre la societat per tal d’evitar responsabilitat i possibles sancions als Administradors socials.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.