Novetats en el règim fiscal especial dels treballadors impatriats en l’IRPF

La Llei de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (LIRPF) regula un règim especial pels treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol. Són els denominats impatriats que s’acullen a aquest règim per tributar durant uns anys (un total de sis anys) sota el règim de no residents, de tal forma que, només estan subjectes a tributació els rendiments de treball generats a Espanya (i no a nivell mundial), aplicant-se sobre aquests rendiments un tipus impositiu fixe del 24% (47% a partir de rendes de 600.000 euros).

El passat mes de gener va entrar en vigor la darrera reforma de la Llei de l’Impost sobre la Renta de Persones Físiques (LIRPF) que modifica el règim fiscal especials dels treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol. Aquests canvis introdueixen millores en el “règim d’impatriats” que inclouen a nous possibles contribuents que poden beneficiar-se’n, facilitant el compliment dels requisits d’aplicació.

Destaquem les següents novetats:

Podran accedir a aquests règim especial els següents nous col·lectius:

  • Treballadors per compte aliena que es desplacen a Espanya, a petició o no de l’empresa, però que segueixen presentant serveis a distancia amb l’empresa estrangera (teletreball).
  • Emprenedors que desenvolupin una activitats econòmica qualificada i que professionalment siguin altament qualificats, que prestin serveis a empreses emergents o que fomentin activitats de formació, investigació, desenvolupament i innovació, sempre que per aquestes activitats percebin una remuneració de més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals y de treball personal.
  • Administradors d’entitats (sigui quina sigui la seva participació en el capital social), excepte quan es tracti d’una societat patrimonial.
  • Persones del nucli familiar del contribuent principal, sempre que es desplacin juntament amb el contribuent o durant el primer període d’aplicació del regim.

Altres novetats:

  • Es redueix a cinc anys el període impositiu anterior al desplaçament a territori espanyol, durant els quals l’impatriat no pot haver estat resident fiscal a Espanya.
  • Exempció de les retribucions en espècie.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.