blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

PRORROGADA FINS EL 31 DE MARÇ LA TARIFA PLANA DE LA SEGURETAT SOCIAL

El RDL 17/2014 del 26 de desembre ha prorrogat fins el dia 31 de març del 2015, la tarifa plana de la Seguretat Social que permet contractar treballadors amb una quota de cotització a la Seguretat Social molt reduïda. Recordem:

Els nous contractes han de ser de durada indefinida

L’empresa haurà de mantenir la ocupació neta durant 3 anys.

Si la jornada del treballador es a temps complert, la cotització empresarial per a contingències comuns serà de 100 € al mes.

Si la jornada del treballador es a temps parcial la la cotització empresarial per a contingències comuns serà de 75 o 50 € al mes, en funció de si la jornada es d’un 75% o de un 50% en relació a la jornada d’un treballador a temps complet comparable.

Aquestes reduccions s’aplicaran durant un període de 24 mesos, si bé durant els 12 mesos següents les empreses que en el moment de contractar comptin amb menys de 10 treballadors tindran dret a una reducció del 50% en la cotització empresarial per contingències comuns relativa treballador contractat de maner indefinida.