” Abans de l’1 de maig poden modificar la base de cotització a Autònoms”

Si vol canviar la seva base de cotització al RETA (“Autònoms”) amb efectes del proper dia 1 de juliol, ho haurà de demanar abans del dia 1 de maig.

A l’hora de triar base de cotització haurà de tenir en compte el següent:

  • Si a l’1 de gener de 2015 vostè era un autònom menor de 47 anys, podrà triar qualsevol base de cotització compresa entre la base mínima (884,40 euros) i la màxima (3.606 euros).
  • Succeeix el mateix si en aquesta data tenia 47 anys i, o bé havia causat alta inicial en el RETA, o la seva base al desembre era igual o superior a 1.926,60 euros.
  • La seva base mínima serà de 1.056,90 euros si cotitza en el RETA com a autònom societari (excepte en els seus primers 12 mesos, si causa alta inicial), o si en algun moment de 2014 va tenir contractats alhora a un mínim de 10 treballadors.

Casos especials

  • Si a l’1 de gener de 2015 tenia 47 anys i la seva base era inferior a 1.926,60 € la seva base màxima el 2015 serà de 1.945,80 €, tret que sol•liciti una base superior abans del 30 de juny, situació que tindrà efectes a partir de l’1 de juliol.
  • Si a l’1 de gener de 2015 tenia 48 anys o més, la seva base estarà compresa entre els 953,70 € i els 1.945,80 €
  • En el cas que abans de complir els 50 anys hagués cotitzat en qualsevol regim de la Seguretat Social durant 5 o més anys:
    • Si la seva última base acreditada ha estat igual o inferior a 1.926,60 € podrà optar per una base entre 884,40 i 1.945,80 €
    • Si la seva última base hagués estat superior a 1.926,60 € podrà optar per una base entre 884,40 € i l’import de la seva última base incrementat en un 0,25% (o de fins a 1.945,80 €, si el resultat d’incrementar la seva última base en un 0,25% donés un resultat inferior.

Som assessors laborals. Ens podenlaboral2 consultar sense compromís a rosaclara@rm-assessors.cat. tèl. 972 426 083