” La contractació d’un jove pot resultar barata “

Les empreses petites tenen oberta la possibilitat de contractar treballadors joves en molt bones condicions. Destaquem el següent:

 • Avantatges per a l’empresa: reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant el primer any de contracte.
 • Condicions que haurà de reunir el treballador: S’ha de tractar d’un jove aturat inscrit en l’oficina d’ocupació, menor de 30 anys o menor de 35 anys si té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condiciones que haurà de reunir el contracte:
  • S’haurà de contractar el treballador per temps indefinit.
  • La jornada podrà ser a temps complet o parcial.
  • El contracte s’haurà de formalitzar per escrit en el model establert a aquest efecte.
  • El contracte no podrà ser fix discontinu o de temporada.
 • Condicions que haurà de reunir l’empresa:
  • Plantilla igual o inferior a nou treballadors.
  • No haver tingut vincle laboral anterior amb el mateix treballador.
  • No haver fet cap acomiadament improcedent durant els sis mesos anteriors.
  • No haver subscrit amb anterioritat un altre contracte amb aquestes característiques.
  • S’ha de mantenir al treballador contractat en l’ocupació almenys 18 mesos des de la data d’inici de la relació laboral. No obstant, el contracte es podrà extingir per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova
  • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb el contracte durant, almenys, un any des de la subscripció del contracte.
  • En cas d’incompliment d’aquestes darreres obligacions l’empresa haurà de procedir al reintegrament dels incentius.
 • Incompatibilitat: Aquesta modalitat contractual no es compatible amb les següents modalitats:
  •  Contracte indefinit de suport als emprenedors (art. 4, Llei 3/2012).
  • Contracte indefinit de suport a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, domèstica i del terrorisme i persones en risc d’exclusió social. (Art, 2 de la Llei 43/2006)

laboral5

 Som assessors laborals. Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a la nostre assessora laboral, montsepla@rm-assessors.cat