“Els autònoms es poden jubilar anticipadament”

La Llei 27/2011 va reformar el sistema de pensions allargant l’edat ordinària de jubilació fins els 67 anys de forma generalitzada per a tots els treballadors, siguin autònoms i assalariats.

Aquest allargament no s’ha fet de cop si no partint del 65 anys, que era l’edat de jubilació ordinària a l’any 2012, i augmentant uns mesos cada any fins arribar a l’any 2027 en que ja seran necessaris els 67 anys d’edat per poder cobrar la jubilació sencera.

Per aquest any 2016, l’edat ordinària de jubilació està fixada en 65 anys i 4 mesos, si bé les persones que hagin cotitzat 36 anys encara es podran jubilar amb 65 anys.

Va ser en aquesta mateixa reforma, completada amb el Decret Llei 5/2013, de 15 de març, quan es va obrir la possibilitat de que els treballadors autònoms puguin demanar  la jubilació anticipada per causa voluntària en base a l’art. 208 de la Llei General de la Seguretat Social, al igual que els treballadors assalariats o de règim general. Per això s’hauran de complir els següents requisits  per que els treballadors autònoms puguin accedir a la jubilació anticipada:

 • Cotització mínima: 35 anys.
 • Edat mínima el 2016:
  • 63 anys, sempre que tinguin un període mínim cotitzat de 36 anys.
  • 63 anys i 4 mesos, si acrediten una cotització de 35 anys o més però inferior a 36 anys.
 • L’import de la pensió resultant ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que hauria correspost al treballador autònom als 65 anys, en funció de les seves circumstàncies familiars,

L’import de la pensió  es reduirà en funció del temps que li falti al treballador per complir l’edat ordinària de jubilació, segons el següents coeficients:

 • 2% per trimestre, quan acrediti una cotització inferior a 38 anys i 6 mesos.
 • 1,875% per trimestre, quan acrediti una cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos.
 • 1,750% per trimestre, quan acrediti una cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos.
 • 1,625% per trimestre, quan acrediti un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

laboral1

 Som assessors laborals i de la Seguretat Socials. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o por correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.com.