” Les retencions als treballadors poden haver de canviar durant l’any “

Per a calcular el tipus de retenció a compte del IRPF, l’empresa ve obligada a tenir en compte les circumstàncies personals i familiars que li ha d’haver comunicat cada treballador en el moment de l’alta i, després, en el mes de gener de cada any, però aquestes circumstàncies poden canviar durant l’any i en aquest cas l’empresa ve obligada a regularitzar el tipus de retenció a partir del moment en que tingui coneixement del canvi.

Destaquem que l’empresa ve obligada a regularitzar el tipus de retenció durant l’any, en els següents casos:

  • Quan es produís variació en el número de descendents a càrrec del treballador (naixement, adopció, defunció…)
  • Quan el treballador  vingui obligat a pagar una pensió compensatòria al cònjuge o per aliments als fills (separació, divorci …)
  • Quan en el curs de l’any natural el cònjuge a càrrec del contribuent obtingués rendes superior a 1.500 € anuals, excloses les rendes que estiguin exemptes de IPRF.
  • Quan es produís variació en el número d’ascendents a càrrec del treballador.
  • Quan el treballador que tingues dret a la desgravació por habitatge habitual a l’IRPF comuniqui a l’empresa que ha perdut el dret a aquesta desgravació.

laboral8

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o por correu electrònic adreçat a una de les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat, o montsepla@rm-assessors.cat.