“Atenció als treballadors interins i temporals. Segons una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s´hauran d’indemnitzar els interins i els temporals en la mateixa forma que els fixes”

La redacció actual de l’Estatut dels Treballadors, estableix tres nivells d’indemnització per finalització de contracte:

  • Contractes fixos o indefinits: 20 dies de salari per any treballat
  • Contractes temporals: 12 dies de salari per any treballat
  • Contractes d’interinitat: sense indemnització.

El passat 14 de setembre del 2016 la Sala 10ª del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una sentència en la que declara textualment el que segueix:

  • El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización

En definitiva, aquesta sentència considera que la regulació sobre indemnització per acomiadament no pot tractar de forma discriminatòria als treballadors temporals i fixos, i que, a més, la legislació nacional no pot establir una indemnització per extinció de contracte d’un treballador interí diferent a la d’un treballador fix acomiadat.  Defensa, per tant, que les indemnitzacions per acomiadament han de ser iguals per a tots, tret que hi hagi “raons objectives”, entre les quals no es troba el fet de ser indefinit o no.

Es molt probable que a conseqüència d’aquesta sentència es modifiqui la legislació espanyola y que, entre tant, prosperin les demandes de treballadors afectats que en acabar el contracte reclamin que els hi siguin reconegudes indemnitzacions de 20 dies de salari per any treballat, encara que el contracte no els hi reconegui el dret a indemnització, en cas dels interins, o que els hi reconegui una indemnització de tant sols 12 dies per any treballat , en els cas dels temporals.

Precisament, prova de que això serà així, en el moment de tancar aquest article hem tingut coneixement de que ahir, dia 5 d’octubre, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid acaba de reconèixer, en base a la sentència comentada, una indemnització de 20 dies per any d’antiguitat a una treballadora interina.

juridica3

Som assessors laborals i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al  972 426 004 o per correu electrònic adreçat a martaromaguera@rm-assessors.cat.