“Bonificacions i reduccions en les quotes de la Seguretat Social a les empreses que contractin joves”

En el BOE del 24.12.2016 es va publicar el Reial Decret-Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per impulsar el “Sistema Nacional de Garantía Juvenil” Destaquem;

Quedaran inscrits automàticament en el “Sistema Nacional de Garantía Juvenil”,  les persones que s’inscriguin o renovin la seva inscripció com a demandants d’ocupació en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i que reuneixin els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà de la Unió Europea o tenir permís de residència.
 • Estar empadronat en territori espanyol.
 • Ser majors de 16 anys i menors de 30. (O tenir reconeguda una discapacitat).
 • No haver treballat, ni haver rebut accions educatives o formatives el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa del seu interes a participar en Garantia Juvenil.

Data d’efectes de la inscripció: Pel que fa a les persones inscrites com a demandats d’ocupació des del dia 1 de setembre del 2013 que haguessin participat en algunes de les mesures o accions educatives o formatives, es podrà considerar com a data d’efectes de la inscripció la d’inici de les accions formatives.

Estímuls a les empreses que contractin treballadors inscrits en el “Sistema Nacional de Garantia Juvenil”: Tindran les reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi i als contractes per a la formació i l’aprenentatge. Recordem:

 • Contractació amb vinculació formativa: Les empreses que contractin joves sense experiència laboral o desocupats de llarga durada (inscrits des de fa un any com a demandants d’ocupació), que compatibilitzin ocupació amb formació, gaudiran d’una reducció de la quota a la Seguretat Social del 100% si tenen menys de 250 treballadors i el 75% si superen aquesta xifra en la seva plantilla.
 •  Autònoms i micro empreses: Els autònoms i micro empreses (menys de 10 treballadors) que contractin de forma indefinida a joves gaudiran d’una reducció del 100% en les quotes a la Seguretat Social durant un any. Aquesta reducció es podrà gaudir una sola vegada.
 • Contracte de primera ocupació jove: Destinat a que els joves puguin tenir la seva primera experiència professional.
  Les empreses que transformin aquest contracte en indefinit tindran dret a una bonificació en la quota a la Seguretat Social de 500 euros l’any durant tres anys i de 700 euros si se subscriu amb dones.
 • Contracte en practiques: Les empreses que contractin joves que han acabat el seu període formatiu perquè puguin tenir la seva primera experiència professional vinculada a la seva titulació gaudiran d’una reducció en la quota a la Seguretat Social de fins al 50%

 rmassessors6

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat; o montsepla@rm-assessors.cat.