“Es pot estar jubilat del tot i treballar per compte propi amb ingressos limitats”

Recordem que a partir del dia 2.8,2011 es va modificar la Llei General de la Seguretat Social i que des de les hores es permès que una persona pugui cobrar el 100% de la jubilació i a la vegada treballi per compte propi. L’únic requisit es que els ingressos anuals totals del treball per compte propi no poden superar l’import del salari mínim interprofessional, en còmput anual, que pel 2017 està fixat en 9.906,40 euros.

A partir de la vigència del Decret Llei 15.3.2013, les persones que reuneixin els requisits de cotització també es poden acollir a la jubilació activa que permet fer compatible el cobrament del 50% de la pensió de jubilació amb qualsevol treball per compte popi o aliena.

butlletimensual3

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat