“Eleccions del 21 de desembre en dia laborable. Quines son les obligacions de les empreses ?”

El BOE del passat dia 3 de novembre ha publicat el Reial Decret 953/2017, de 31 d’octubre, que dicta normes complementàries per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya el proper dijous, 21 de desembre, amb la particularitat que seran en dia laborable, fet que no passava fa molts anys. Destaquem el següent:

Permís per anar a votar: Les empreses i les administracions hauran de concedir als seus treballadors/es que tinguin la condició d’electors un permís per que puguin anar a votar, en les següents condicions:

  • Durada; Fins a 4 hores i dins de la jornada laboral
  • Retribució: El permís haurà de ser retribuït i no recuperable.

Permís per ser membre de taula electoral i interventor/a:

  • Durada: Tot el dia de la votació i les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (divendres, 22).
  • Retribució: El permís del dia de la votació serà retribuït i no recuperable. El permís de les cinc  primeres hores de la jornada laboral del divendres serà retribuït.

Permís per ser apoderat:

  • Durada: Tot el dia de la votació.
  • Retribució: El permís serà retribuït.

Comentari: Com es pot veure, la disposició comentada en alguns casos diu que el permís serà “retribuït i no recuperable” i en altres casos sols diu que serà “retribuït” i no fa referència al caràcter recuperable o no recuperable. Entenem que en la mesura que el permís es “retribuït” el període de permís es computa als efectes del càlcul de la jornada ordinària i que en cap dels casos no existeix obligació de recuperar excepte que el conveni col·lectiu que apliqui a l’empresa digui una altra cosa.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat