Una nova càrrega pels autònoms: La utilització obligatòria de l’Administració electrònica

L’Administració electrònica es un sistema que permet l’intercanvi d’informació i documents per Internet entre les empreses i la Tresoreria de la Seguretat Social.

En el BOE del dia 6 de març s’ha publicat l’Ordre ESS/214/2018 que estén obligatòriament la seva aplicació, entre d’altres, als treballadors per compte propi integrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La seva entrada en vigor està prevista per l’1 d’abril de 2018.  Destaquem:

 • S’hauran d’incorporar a l’Administració electrònica abans del dia 1 d’octubre del 2018: Es fixa un termini de 6 mesos perquè els treballadors autònoms que l’1 d’abril de 2018 figurin en alta en el règim corresponent i no estiguin incorporats a l’Administració electrònica procedeixin a fer-ho en qualsevol de les formes previstes a aquest efecte.
  • Accés electrònic a través de la “Cl@ve”.
  • Accés electrònic a través d’un certificat digital.
  • Assignació a un professional incorporat al Sistema Red.
 • Hauran d’accedir a la bústia electrònica per descarregar les seves notificacions: Aquesta incorporació determinarà, així mateix, la inclusió obligatòria d’aquests treballadors en el sistema de notificació electrònica mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social. En el cas que el treballador autònom hagués autoritzat al seu assessors, aquest es podrà fer càrrec de descarregar les notificacions de la bústia electrònica.
 • Recomanem:
  • Que el treballador autònom obtingui la seva signatura digital, cas que no la tingui ja.
  • Que amb la seva signatura digital autoritzi al seu gestor per que gestioni la seva incorporació al Sistema RED i el representi.
  • Que sigui el gestor qui se n’encarregui de consultar la bústia electrònica i descarregar les notificacions

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Estem integrats en el Sistema Red, gestionem la signatura digital dels nostres clients, els representem en el Sistema RED i gestionem la seva bústia electrònica. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.