blog administracio finques 1 girona i figueres | RM Assessors

Pensionistes. Comproveu si l’INSS us fa la retenció que us toca.

Hem detectat que Hisenda està enviant requeriments a pensionistes que no venen obligats a fer la declaració de la renda i els hi fa pagar la diferència entre la retenció que els hi ha fet l’INSS i la que realment els hi corresponia en funció de les seves circumstàncies familiars.

En el mes de gener de cada any l’INSS notifica als pensionistes la millora de la seva pensió i els hi adjunta un formulari per que informin dels canvis que hi hagi en la seva situació familiar que afectin a la retenció que se’ls practica a compte de IRPF o als complements que puguin rebre fins a la pensió mínima. El fet de no complimentar el formulari havent canviat les circumstàncies familiars pot ser la causa de que el pensionista hagi de pagar la diferència de la retenció dels quatre darrers exercicis, més interessos i sancions.

Recomanem estar atents a les comunicacions que envia l’INSS i informar de la modificació de les circumstàncies familiars que es puguin produir.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.