Càlcul de retencions sobre rendiments del treball. Modificacions amb efectes 5 de juliol del 2018

 

Tal com hem vingut informant, La Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat pel 2018 (LPGE) ha elevat el mínim exempt per IRPF, que ha passat de 12.000 a 14.000 € i també ha establert rebaixes addicionals pels qui percebin rendiments entre 14.000 i 18.000 €. Aquests canvis obliguen a modificar el sistema de retencions a compte dels rendiments del treball. Destaquem:

Treballadors afectats per la regularització del tipus de retenció :

 • Treballadors amb rendiments nets del treball no superiors a 16.825 euros el 2018.
 • Treballadors que abonin anualitats per aliments a favor dels fills per decisió judicial amb rendiments nets del treball no superiors a 22.000 € el 2018.

Pagaments als que afecta la regularització del tipus de retenció:

 • Pagaments que es satisfaci o aboni a partir del dia 5 de juliol del 2018.
 • A opció del pagador, es podrà practicar en els primers rendiments de treball que es satisfaci o aboni a partir del dia 1 d’agost.

Nous límits de retribució anual que exclouen la obligació de retenir:

 • Contribuent solter, vidu, divorciat i separat legalment:
  • Amb un  fill: 15.168 €
  • Amb dos fills o més: 16.730 €
 • Contribuent el cònjuge del qual no obté rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes:
  • Sense fills: 14.641 €
  • Amb un fill: 15.845 €
  • Amb dos fills o més: 17.492 €
 • Altres situacions:
  • Sense fills: 12.643 €
  • Amb un fill: 13.455 €
  • Amb dos fills o més: 14.251 €

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.