Mesures per garantir l’afiliació dels falsos autònoms al regim general de la Seguretat Social

Segons el Reial Decret 997/2018, publicat en el BOE del passat dia 4 d’agost, Des del 5 d’agost de 2018, serà necessari l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per resoldre les sol·licituds de baixa que es formulin després que la Inspecció hagi tramitat d’ofici l’alta en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS). Tant mateix, mentre es desenvolupi el procediment, les baixes o variacions de dades formulades per empreses o treballadors no produiran efectes ni extingiran l’obligació de cotitzar.

Amb aquesta pràctica Es pretén eradicar un comportament detectat després de l’alta d’ofici en el RGSS d’un fals autònom. En l’actualitat, és habitual que, bé les empreses, bé els propis treballadors afectats, tramitin la baixa per anul·lar l’alta practicada d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), que actua a instàncies de la Inspecció de Treball i dins del procediment d’infracció iniciat per aquesta.

To open a window with a mosquito net. Plastic Windows with sunlight background.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat