Aprovada la pujada fins els 900 euros del salari mínim interprofessional per al 2019

El Govern de l’Estat ha aprovat el Reial decret 1462/2018, publicat en el BOE del 27 de desembre, pel qual s’incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. Destaquem:

Salari mínim interprofessional (SMI) pel 2019. 

  • Diari: 30,00 €.
  • Mensual: 900,00 €.
  • Anual: 12.600,00 € (en 14 pagues).
  • Empleats de la llar: 7,04 € por hora.
  • Eventuals i temporers: 42,62 € diaris.

 

Treballadors eventuals i temporers (els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies) i empleats de la llar:

  • Part proporcional de diumenges, festius i pagues extra: Aquests treballadors percebran, conjuntament amb el salari mínim citat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.
  • Vacances: La retribució del període de vacances s’efectuarà quan el treballador les gaudeix-hi, de conformitat amb l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors. En cas què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte aquests treballadors percebran conjuntament amb el SMI la part proporcional corresponent a la retribució de les vacances legals mínimes.

 

Retribucions en espècie: En el SMI es computa únicament la retribució en diners.En el cas que l’empresa satisfaci al treballador retribucions en espècie (habitatge, vehicle, menjar, etc), el valor d’aquestes retribucions no es podrà restar del salari en diners.

Absorció i compensació:

  • Absorció: La revisió del salari mínim no afecta a l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent els treballadors sempre que aquests salaris, en el seu conjunt i en còmput anual siguin superiors al SMI.
  • Compensació: El SMI es compensable amb els ingressos que per tots els conceptes vinguin percebent els treballadors.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.