Coronavirus (2). Estat d’alarma! Es publica les activitats en que s’haurà de permetre la suspensió dels contractes de treball

El dia 14 de març varem publicar un article amb el títol “El coronavirus finalment ens afecta a tots” i el mateix dia el govern central va declarar l’estat d’alarma.

L’extrema gravetat d’una situació, mai viscuda abans per cap de nosaltres, farà necessari informar dia a dia sobre el que vagui succeint.

Descartarem qualsevol informació que no sigui estrictament d’interès general empresarial en entendre que tots anem sobrats d’altra informació general, sovint contradictòria, emanada d’unes autoritats que semblen més preocupades pel seu interès polític que no per l’interès general de la població.

Avui ens centrarem el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, al qual podeu accedir clicant sobre la disposició. Ja la varem comentar de passada en l’article del mateix dia 14.

Durada: L,estat d’alarma s’ha declarat el dia 14 de març per un termini de 15 dies naturals i passat aquest termini s’haurà de prorrogar o quedarà sense efecte.

Limitació a la lliure circulació: Es permet el desplaçament al lloc de treball i el retorn al domicili habitual.

Suspensió de terminis processals judicials: Mentre duri l’estat d’alarma no correran els terminis judicials, salvant algunes excepcions per raons d’urgència i determinades actuacions de l’àmbit penal.

Suspensió de terminis administratius: Mentre duri l’estat d’alarma tampoc correran els terminis administratius, entre ells, els terminis per a presentar al·legacions o recursos de caràcter fiscal i contra sancions de qualsevol administració, sigui estatal, autonòmica o local.

Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat: Els terminis legals per a poder exercir drets, per exemple, el termini de prescripció de un any per demandes salarials o el de caducitat de 20 dies per reclamar contra un acomiadament, també es suspendran mentre duri l’estat d’alarma.

Equipaments i activitats que queden suspeses mentre duri l’alarma: La disposició que comentem esmenta les activitats que han quedat suspeses. Entenem que la suspensió de l’activitat permet que les empreses afectades puguin suspendre els contractes de treball del seu personal per causa de força major i no hagin de pagar salaris mentre duri la suspensió. Detallem algunes d’aquestes activitats:

  • Activitats educatives, en general.
  • Comerç minorista, excepte alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, ortopèdies, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, per animals de companyia, comerç per internet, telefònic i per correspondència, tintoreries i bugaderies.
  • Cines i teatres.
  • Poliesportius i gimnasos.
  • Discoteques i sales de ball.
  • Salons de joc i recreatius.
  • Cafeteries, bars i similars.
  • Hotels.
  • Restaurants. Es permet els lliuraments a domicili.

Seguim als vostra costat. Ens podeu consultar sense compromís trucant al telèfon 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.