Moratòria de sis mesos per pagar, sense interessos, les quotes de la Seguretat Social de les empreses i els autònoms de diferents sectors

Avui s’ha publicat en el BOE la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, que permet una moratòria pel pagament de les quotes de la Seguretat Social. Destaquem el següent:

Quotes de la Seguretat Social a les que s’aplica la moratòria:

 • Empreses: Quotes empresarials al Regim general de la Seguretat Social
 • Autònoms: Quotes del RETA (autònoms).

 

Mensualitats que es permet ajornar:

 • Règim general: Quotes meritades en els mesos d’abril, maig i juny del 2020, que s’han de satisfer, respectivament, en els mesos de maig, juny i juliol.
 • RETA: Quotes dels mesos de maig, juny i juliol del 2020.

 

Empreses i autònoms que tenen dret a la moratòria: Únicament les empreses i els autònoms que pertanyen als següents sectors segons la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE).

 • 119 (Otros cultivos no perennes).
 • 129 (Otros cultivos perennes).
 • 1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).
 • 2512 (Fabricación de carpintería metálica).
 • 4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado).
 • 4332 (Instalación de carpintería).
 • 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco).
 • 4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).
 • 4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados).
 • 7311 (Agencias de publicidad).
 • 8623 (Actividades odontológicas).
 • 9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).

 

Gestió de la moratòria:

 • Entre els dies 1 i 10 del mes a que correspongui el pagament, els treballadors autònoms i les empreses que tinguin dret a l’ajornament de quotes ho hauran de demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • La sol·licitud s’haurà de fer a través del sistema RED  i els treballadors autònoms que no tinguin autorització RED podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social.
 • Els pagaments que havien de realitzar el mes de maig s’ingressaran el mes de novembre i així successivament la resta de mensualitats.

 

Ajornament de quotes de les empreses i dels autònoms inclosos en altres sectors: També podran sol·licitar un ajornament de les cotitzacions socials que havien de realitzar en els mesos d’abril, maig i juny, però amb un tipus d’interès del 0,5%.

Som  assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.