Ajuts als titulars de bars i restaurants i als altres autònoms que es vegin obligats a suspendre la seva activitat a causa del Covid-19 a Catalunya

Davant la suspensió de l’activitat dels bars i restaurants a Catalunya, durant 15 dies com a mínim, des del passat dia 16 d’octubre, recordem els ajuts a que tenen dret tots els treballadors autònoms i les empreses que vegin afectada la seva activitat pel Covid.19 a Catalunya:

Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels treballadors autònoms:

  • Causa: Suspensió temporal de tota l’activitat.
  • Durada de la prestació: Des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes en què deixi de tenir vigència.
  • Termini de sol·licitud: Durant els 15 dies següents a l’entrada en vigor de la restricció.
  • Condicions de la prestació: Estan detallades en el nostre article del 6 d’octubre que es pot consultar en el Blog de RM ASSESSORS.

 

Ajuts a les empreses amb treballadors afectats per la força major:

  • Beneficis per a les empreses amb ERTO: Podran suspendre els contractes de treball dels treballadors afectats. No hauran de pagar el salari i es beneficiaran d’una exoneració del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.
  • Empreses amb ERTO por força major ja aprovat: La seva vigència queda prorrogada fins el 31 de gener del 2021.
  • ERTO per impediment i per limitació: Les empreses que no tenien ERTO per força major ja aprovat es poden acollir a les noves figures d’ERTO per impediment (per no poder fer la seva activitat, cas dels bars i restaurants) i d’ERTO per limitació (cas dels subministradors i altres empreses que integren la cadena de valor de bars i restaurants):
  • Durada dels beneficis: Mentre duri la mesura adoptada que limita o impedeix l’activitat de l’empresa.
  • Condicions dels ajuts: Estan detallades en el nostre article del 4 d’octubre que es pot consultar en el Blog de RM ASSESSORS.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.