La restricció de la mobilitat nocturna prorrogada fins el 23 de novembre. Les altres mesures seguiran vigents fins el 13 de novembre en espera d’una molt possible pròrroga

En el DOG d’avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen 15 dies més les mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Resumim a continuació les mesures vigents a Catalunya:

Mesures prorrogades a partir del 9 de novembre i vigents (de moment) fins el 23 de novembre:

 • Restricció de la mobilitat nocturna: Entre les 22:00 i les 6:00 hores.
 • Limitació del horari d’obertura al públic de les activitats permeses: És el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja horària compresa entre les 06.00 hores i les 21.00 hores; o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d’activitats culturals permeses i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 • Activitat de prestació de serveis de restauració a domicili: Es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.
 • Activitats exceptuades de la limitació d’obertura al públic: S’exceptuen de la limitació d’obertura al públic les activitats declarades de caràcter essencial. (Es tracta de les activitat relacionades en l’annex 2 del Decret Llei 27/2020 al qual podreu accedir clicant aquí).

 

Mesures vigents fins el 13 de novembre i pendents de possible pròrroga: Es tracta de les següents mesures  que consten en la RESOLUCIO SLT/2700/2020, de 29 d’octubre:

 • Confinament perimetral de Catalunya: Sols es permet l’entrada i sortida de Catalunya per treball, estudis i altres causes rellevants.
 • Confinament local els caps de setmana: Restricció de l’entrada i sortida de cada terme municipal des de les 6:00 hores del divendres fins a les 6:00 hores del dilluns, excepte per alguna de les causes anteriors i per activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs i per desenvolupar competicions esportives autoritzades.
 • Centres de treball: Preferència del teletreball, distància, neteja, mascareta i evitar aglomeracions.
 • Reunions i/o trobades familiars i socials: Màxim 6 persones.
 • Serveis amb contacte personal: Prohibits, excepte serveis sanitaris i perruqueria (higiene del cabell).
 • Centres, recintes comercials i comerç minorista: Limitats a 800 m2.i aforament màxim del 30%. Es permet la venda d’alimentació i altres mesures de primera necessitat amb independència de la superfície.
 • Cerimònies religioses i civils: Aforament limitat a un 30%.
 • Activitats culturals, recreatives i esportives. Espectacles. Salons de joc, casinos i sales de bingo: En general, tancats, excepte museus i exposicions amb aforament limitat a un 33% i les competicions esportives oficials (sense públic).
 • Bars i restaurants: Tancats, excepte menjar per emportar i restaurants d’hotels i similars
 • Activitats docents: Sols es podran dur a terme seguint els plans sectorials aprovats.
 • Mercats, congressos, fires i festes: Tancats, excepte mercats no sedentaris que poden obrir amb capacitat reduïda al 30%.
 • Horari general d’obertura al públic: El que correspongui a cada activitat sense superar la franja entre les 6:00 i les 21:00 h. Excepte, activitats culturals, fins a les 22 h. i restauració a domicili fins a les 23:00 hores.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.