Mesures en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, de suport als sector turístic i als sectors de l’hostaleria i del comerç

Noves bonificacions de quotes de la Seguretat Social pels treballadors en ERTO de la restauració i pels treballadors fixes discontinus.

 

En el BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre),  amb noves mesures que pretenen alleujar la situació d’empreses i autònoms dels sectors de l’hostaleria, del turisme i del comerç, pels greus perjudicis que estan suportant a causa de la pandèmia.

Destaquem a continuació les següents mesures adoptades en els àmbits laboral i de la Seguretat Social.

Reducció de fins al 85% de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors en ERTO de restaurants i altres activitats en els mesos de desembre 2020 i gener 2021:

  • Aquesta mesura afecta a les empreses de les següents activitats: Comerç a l’engròs de begudes, restaurants i llocs de menjar, establiments de begudes, activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals i jocs d’atzar i apostes. Se les inclou entre aquelles activitats que es considera mereixedores d’especial protecció en formar part de sectors on hi ha encara molts treballadors en ERTO (aquesta inclusió els hi suposa reduccions de fins al 85% en la cotització a la Seguretat Social, segons la disposició addicional 1ª del RDL 30/2020).
  • Aquesta mesura de moment s’aplicarà els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021 i la seva pròrroga depèn del nou acord social que s’està negociant amb sindicats i patronal per al conjunt de sectors protegits pels ERTO.

 

Bonificació dels contractes fixos discontinus durant l’any 2021:

  • La mesura consisteix en la possibilitat d’aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional dels treballadors fixes discontinus.
  • Aquesta mesura s’amplia durant els mesos d’abril a octubre de 2021, de manera complementària a la mesura prevista per als mesos de febrer, març i novembre en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.
  • Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social que poguessin correspondre i l’import resultant d’aplicar les exempcions i aquestes bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial que hagués correspost ingressar.

 

Mesures socials pels artistes en espectacles públics:

Per a 2021, se’ls eximeix d’acreditar el compliment del requisit d’haver prestat serveis amb unes retribucions mínimes o d’haver participat en un nombre determinat d’espectacles, a l’efecte de mantenir-se inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

Subsidi especial per desocupació:

S’amplia un mes, des del 24 de desembre de 2020, el termini de sol·licitud del subsidi especial per desocupació regulada en l’art. 1 RDL 32/2020 de 3 novembre pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, per a aquelles persones que haguessin esgotat prestacions per desocupació entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020.

 

Mes informació:

Vegeu: pla de reforç a l’hostaleria, el comerç i el turisme (PDF)

Som assessors laborals i de la Seguretat Social.  Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.