Aprovada la pròrroga dels ERTO i els ajuts als treballadors autònoms fins el 28 de febrer de 2022

Aprovades les mesures urgents per a la protecció de la ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que inclouen la pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022. Les modalitats d’ERTO existents en mantenen fins el 31 d’octubre de 2021 i a partir de l’1 de novembre apareix una nova modalitat anomenada ERTO de formació.

En el BOE del 29 de setembre s’ha publicat el Reial Decret-Llei 18/2021 de mesures urgents. Destaquem les següents:

Pròrroga dels ERTO vigents:

 • Des del 30/9/2021 fins el 31/10/2021, es renovaran automàticament sense que s’hagi de fer cap tràmit i en les mateixes condicions.
 • Des del 1/11/2021 al 28/2/2022, caldrà demanar una pròrroga per accedir a les reduccions de cotització a la Seguretat Social. La pròrroga s’haurà de demanar entre els dies 1 i 15 d’octubre.

Nous ERTO de formació:

 • Tindran vigència des de l’1 de novembre de 2021 fins el 28 de febrer de 2022.
 • Les empreses tindran dret a un increment del crèdit per finançar les seves activitats formatives de entre 160 i 320 euros per persona en funció del seu nombre de treballadors.
 • La reducció de la cotització a la Seguretat Social per a les empreses de menys de 10 treballadors, serà del 80% pels treballadors que realitzin activitats formatives i 50% la resta.
 • La reducció de la cotització a la Seguretat Social per a les empreses de 10 o més treballadors , serà del 80% pels treballadors que realitzin activitats formatives i 40% la resta.
 • El nombre mínim d’hores de formació de cada persona serà de 30, en les empreses de 10 a 49 treballadors i de 40 per a les que tenen 50 o més treballadors. Aquestes activitats formatives s’hauran de fer durant el temps de jornada suspesa.

ERTO d’impediment vinculat a la limitació d’activitat:

Es mantenen els ERTO d’impediment vinculats a la limitació d’activitat. Les empreses en aquesta situació passen a tenir una reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social a partir de novembre 2021, durant el període de tancament i fins el 28 de febrer.

Protecció dels treballadors:

 • Els treballadors acollits ERTO seguiran exempts de període de carència per accedir a les prestacions d’atur. S’amplia fins a l’1 de gener del 2023 l’anomenat “comptador a zero”.
 • La base reguladora de la prestació d’atur s’incrementa del 50 al 70% pels beneficiaris que hagin consumit 180 dies.
 • Es mantenen els beneficis pels treballadors a temps parcial i pels fixes discontinus.

Mesures d’acompanyament:

 • Es mantenen els límits actuals en la distribució de dividends i per que puguin accedir als ajuts les empreses domiciliades en paradisos fiscals.
 • Les empreses que s’acullin als ERTO hauran de respectar les restriccions pel que fa a l’accés a hores extra i a les externalitzacions de l’activitat.
 • Les empreses no podran acomiadar durant la vigència de l’ERTO i quedarà interromput el període de durada màxima dels contractes temporals.
 • El compromís de manteniment de la ocupació tindrà una durada addicional de sis mesos.

Tramitació de la pròrroga dels ERTO:

Les empreses hauran de demanar la pròrroga dels expedients per ampliar els beneficis dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022.

Pròrroga dels ajuts als treballadors autònoms:

S’ha aprovat les següents reduccions de les quotes del RETA:

 • Octubre 2021: 90%
 • Novembre 2021: 75%
 • Desembre 2021: 50%
 • Gener 2022: 25%

Es mantenen fins el 28 de febrer les prestacions extraordinàries per protegir els qui hagin patit un impacte significatiu en la seva activitat:

 • Prestació extraordinària per suspensió d’activitat.
 • Prestació en favor dels qui hagin vist reduïts substancialment els seus ingressos.
 • Prestació extraordinària pel que no es puguin acollir a cap de les dues prestacions anteriors.
 • Prestació en favor dels autònoms de temporada.

Altres mesures socials:

 • Es prorroga fins el 28 de febrer de 2022 les mesures de suport al sector cultural.
 • Ingrés mínim vital: Es dona efectes retroactius a la seva regulació a partir de l’11 de juliol de 2021.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.