Així queden les pensions per a 2022

A partir de l’1 de gener, les pensions contributives de la Seguretat Social es revaloraran un 2,5 % per a l’any 2022. Aquest augment serà el mateix per als pensionistes de classes passives.

D’acord amb aquest increment, les quanties mínimes per a les pensions contributives durant l’any 2022 serien les següents (import distribuït en 14 pagues):

Jubilació amb 65 anys o més:

 • Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros a l’any
 • Sense cònjuge: 10.103,80 euros a l’any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros a l’any

Jubilació amb menys de 65 anys:

 • Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros a l’any
 • Sense cònjuge: 9.452,80 euros a l’any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros a l’any

Incapacitat permanent de gran invalidesa

 • Amb cònjuge a càrrec: 18.701,20 euros a l’any
 • Sense cònjuge: 15.156,40 euros a l’any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 14.385 euros a l’any

Incapacitat absoluta o total dels titulars de 65 anys o més

 • Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros a l’any
 • Sense cònjuge: 10.103,80 euros a l’any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros a l’any

Incapacitat total dels titulars d’entre 60 i 64 anys:

 • Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros a l’any
 • Sense cònjuge: 9.452,80 euros a l’any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros a l’any

Incapacitat total derivada d’una malaltia comuna per a menors de 60 anys:

 • Amb cònjuge a càrrec: 7.448 euros a l’any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 7.383,6 euros a l’any

Viduïtat:

 • Amb càrregues familiars: 11.688,60 euros a l’any
 • Més grans de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65 %: 10.103,80 euros a l’any
 • Titulars d’entre 60 i 64 anys: 9.452,80 euros a l’any
 • Menors de 60 anys sense càrregues: 7.655,20 euros a l’any

Orfandat:

 • Per beneficiari: 3.089,80 euros a l’any
 • Per a menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65 %: 6.076 euros a l’any
 • Per a casos d’orfandat absoluta: 9.457 euros a l’any per a un sol beneficiari (15.941,80 €/any a repartir entre els beneficiaris si són varis)

En favor de familiars:

 • Per beneficiari: 3.089,80 euros a l’any
 • Si no existeix vidu ni orfe:
  • Un sol beneficiari amb 65 anys o més: 7.463,40 euros a l’any
  • Un sol beneficiari menor de 65 anys: 7.033,60 euros a l’any
  • Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.565,40 euros a l’any entre el nombre de beneficiaris

D’altra banda, durant l’any que ve, l’import màxim per a les pensions contributives se situarà en 39.474 euros anuals, abonats en 14 pagues.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.