Fins al 31 de març pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar cada trimestre. Ara es podrà modificar fins el 31 de març per que tingui efectes a partir de l’1 d’abril.

Destaquem

Bases de cotització al RETA

Dins dels marges de la base mínima establerta per a 2022, de 960,60 euros mensuals, i de la base màxima, que ascendeix a 4.139,40 euros, encara que en alguns casos poden ser diferents, els autònoms la poden modificar segons les seves necessitats fins a 4 vegades en un mateix exercici fiscal, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener).

Canvi de base

Els autònoms que desitgin canviar la seva quota des de l’1 d’abril, hauran de fer el canvi en la seva base de cotització abans del 31 de març.

En cas contrari, amb tota modificació en la base que vulguin realitzar els autònoms més enllà de març, caldrà esperar al començament del tercer trimestre, és a dir fins a juliol, perquè es faci efectiu el canvi.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza s’incrementi automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans de l’1 d’abril.

QUOTES RETA 2022

Per a 2022 s’incrementa tant la base màxima de cotització que es fixa en els 4.139,40 €, com la base mínima que es fixa en els 960,60 €. Els tipus de cotització queda fixat en 30,6 %.

Pel que fa als anomenats autònoms societaris, així com per als autònoms que, en algun moment de l’any 2021, i de manera simultània, hagin tingut contractats al seu servei, un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima s’incrementa per a tots dos, fins als 1.234,80 €, resultant d’això una quota mínima de 377,84 €.

En tot cas, s’ha de tenir en compte la possible aplicació de bonificacions de la Llei 14/2013 de suport a emprenedors, i normes posteriors com la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, si bé respecte de la coneguda com a tarifa plana d’autònoms, s’ha de recordar que des de 2019 es va fixar, per a les noves altes en 60 € mensuals, amb la inclusió de la cobertura de contingències professionals.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.