Nou sistema de cotització a la Seguretat Social pels treballadors autònoms

A partir del mes de gener de 2023 els autònoms cotitzaran en funció del rendiment que obtinguin per la seva activitat i podran canviar 6 vegades l’any la seva cotització.

S’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, que estableix un nou sistema de cotització per als autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis les vegades l’any que poden modificar les seves cotitzacions. Els tipus i bases de cotització s’establiran en la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2023.

Destaquem les principals modificacions:

Declaració dels rendiments previstos en l’activitat econòmica o professional

En les sol·licituds d’alta s’introdueix, amb caràcter general, la dada relativa a la declaració dels rendiments que tinguin previst d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional.

Els treballadors autònoms que ja estiguin d’alta també hauran de comunicar inicialment els seus ingressos previstos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, el 2 de gener de 2023.

També s’haurà de comunicar qualsevol canvi posterior en relació a les dades facilitades inicialment.

La Tresoreria de la Seguretat Social podrà requerir l’aportació de documents que acreditin la participació del treballador autònom en societats o comunitats de béns o la seva incorporació en col·legis professionals.

Cotització

Tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals: Aquesta cotització s’efectuarà mitjançant l’aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat

Bases de cotització en el RETA: El treballador autònom podrà escollir, en cada exercici, una base de cotització que estigui entre els límits mínim i màxim en funció dels rendiments que tingui previst d’obtenir.

Canvis posteriors de base de cotització: S’amplia el nombre de vegades que, durant l’any, els treballadors inclosos en aquest règim poden sol·licitar el canvi de base, que passa de quatre a sis, a fi de permetre’ls ajustar més adequadament la cotització -cada dos mesos- en funció de la seva previsió de rendiments econòmics. En cada sol·licitud de canvi de base s’haurà de declarar els rendiments econòmics previstos.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.