Aprofiteu el crèdit disponible per a la formació anual dels vostres treballadors

Totes les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que es reflecteix en una sèrie de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social. Recordeu que teniu temps fins a finals d’any per a poder-ne gaudir.

Les empreses disposen d’un crèdit anual per a finançar la formació dels seus treballadors sense cap cost ni per l’empresa ni pels treballadors. Abans que finalitzi l’any podeu consultar si queda crèdit disponible per a la formació anual dels vostres treballadors. En cas afirmatiu, utilitzeu-lo, ja que no és acumulable per a l’any següent.

En cotitzar a la Seguretat Social es destina un 0,7% de la base de cotització del treballador a la formació professional.  Per la seva banda l’Estat dona a les empreses un crèdit de 65 € anuals per cada treballador, amb un mínim de 420 € anuals per cada empresa.

 

Com es permet invertir el crèdit per a la formació ?

L’empresa decideix si organitza directament la formació o si encomana la seva organització a una entitat externa que t’ajudi a programar-la.

A més, les empreses també poden facilitar que els seus treballadors es formin dins de l’horari laboral donant-los un permís individual de formació (PIF) per obtenir un títol o acreditació oficial.

 

En què consisteix aquest crèdit de formació?

L’import total s’estableix anualment i depèn de dos factors: de la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i de la mitjana de treballadors de plantilla de l’empresa. Tota empresa, encara que l’import resultant sigui menor, sempre té assignat un mínim de 420 €, que també és el crèdit que tenen les empreses de nova creació. A més, les empreses que concedeixin permisos individuals de formació disposaran d’un crèdit addicional.

 

Quin es el percentatge de crèdit disponible sobre la quantitat ingressada, en funció de la mida de l’empresa?

 • Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%
 • Empreses de 10 a 49 treballadors: 75%
 • Empreses de 50 a 249 treballadores: 60%
 • Empreses a partir de 250 treballadors: 50%
 • Les empreses d’1 a 5 treballadors, en lloc d’un percentatge sobre la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional, disposaran d’un crèdit fix de 420 € a l’any.

Exemple

Si l’empresa té de 10 a 49 treballadors i ha cotitzat 4.000 euros en concepte de formació professional, pot gastar en formació dels seus empleats fins a 3.000 euros (el 75%) sense gairebé cap cost (ja que podrà recuperar-ho en els seus butlletins de cotització a la Seguretat Social).

Quins son els límits en la bonificació?

A l’hora d’aplicar les bonificacions, el cost per cada hora de curs bonificable no pot superar les següents quanties, en funció de la modalitat del curs:

 • Presencial. En cas que el curs sigui presencial, el cost màxim bonificable per cada hora és de 13 euros.
 • Teleformació. Si el curs s’imparteix en la modalitat de teleformació (quan la part presencial necessària de l’acció formativa és igual o inferior al 20% de la seva durada), el cost màxim bonificable per hora és de 7,50 euros.
 • Mixt. Si el curs és mixt (presencial i telemàtic), s’apliquen els límits anteriors en funció de les hores presencials o de teleformació que tingui.

Exemple. Si l’empresa té un crèdit de 4.500 euros i vol pagar a un dels seus empleats un curs presencial el cost del qual és de 3.000 euros i que té una durada de 150 hores. Doncs bé, en aquest cas no podrà aprofitar tot el seu crèdit i només podrà bonificar 1.950 euros (13 euros x 150 hores), assumint els 1.050 euros restants com a cost. Si el curs fos de 240 hores sí que el podria bonificar, ja que el seu cost seria inferior a 13 euros per hora.

 

Quin es el procediment a seguir per obtenir el crèdit per formació?

 • Accedint al web de FUNDAE es pot conèixer de quin crèdit es pot disposar.
 • Comunicar l’inici de cada curs amb dos dies d’antelació a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). La possible cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació a la data prevista per al seu començament.
 • El cost es recupera  en els butlletins de cotització a la Seguretat Social.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat