El dia 1 de gener entrarà en vigor el nou sistema de cotització per als treballadors autònoms

Tal com vàrem informar en el seu dia, el proper 1 de gener de 2023 entrarà en vigor un nou sistema de cotització pels treballadors autònoms.

Aspectes fonamentals del nou sistema de cotització:

  • El sistema s’implementarà gradualment durant els propers nou anys.
  • Es basa en la cotització pels rendiments nets reals del treballador autònom.
  • El treballador autònom haurà de fer la previsió de quins seran el seus rendiments nets i seleccionar la base de cotització provisional que l’hi correspongui d’entre 15 trams.
  • Sobre aquesta base de cotització provisional es calcularà la quota mensual a ingressar mes a mes.
  • La Agència Tributària comunicarà a la Tresoreria de la Seguretat Social els rendiments  nets computable en cada cas i regularitzarà la cotització.

RM Assessors ha col·laborat amb l’Ajuntament de Girona per informar del nou sistema de cotització:

El passat dia 15 de desembre, Marta Romaguera, advocada i Consellera Delegada de Assessoria Ribas Motjé Romaguera SL (Rm Assessors) va impartir una jornada formativa sobre aquesta nova regulació dels autònoms, amb col·laboració amb el Servei Municipal d’ocupació de l’Ajuntament de Girona.

Per la seva banca, la Tresoreria de la Seguretat Social ha editat una calculadora de quotes a la qual es pot accedir clicant aquí.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.