entrada exempple

L’empresa pot descomptar les pauses del cafè i el cigar del temps efectivament treballat

Segons una sentència recent de l’Audiència Nacional sortir a fumar, prendre cafè o esmorzar pot ser descomptat del temps efectivament treballat. L’empresa pot implantar aquests canvis unilateralment en cas de no aconseguir acord amb els representants dels treballadors

L’Audiència Nacional avala descomptar el temps de fer el cafè i el cigarret de la jornada laboral

En el cas analitzat, fins a la implantació del sistema de control horari el temps invertit a fumar o prendre cafè es considerava com a temps de treball dins de la jornada i no es descomptava, no obstant això, en veure que el sistema de registre de jornada ara permetia el càlcul exacte d’aquests moments i, per tant, el seu descompte en nòmina, l’empresa va decidir passar a descomptar aquests temps de la jornada laboral.

El sindicat CCOO va demandar l’empresa en entendre que es tractava d’un dret adquirir que l’empresa no podria modificar de forma unilateral.

Finalment, en una sentència del 10 de desembre de 2019 l’Audiència Nacional va donar la raó a l’empresa i va declarar que la implantació del registre de jornada no va alterar condicions de treball prèvies i va avalar que, en contra del que es venia fent fins el moment. es faci  fitxar els treballadors quan realitzen una pausa per a fumar, prendre cafè o esmorzar, amb l’objectiu de descomptar aquest temps de les hores efectivament treballades

Pel que fa al còmput d’hores extra sense autorització de l’ocupador, el tribunal determina que només es podran comptabilitzar com a treballades aquelles hores extraordinàries que hagin consentit totes dues parts.

Normativa aplicada:

Sentència de l’AN, Sala social, de 10 de desembre de 2019, núm. 144/2019.

Articles 41.1, 2 i 4 de l’Estatut dels Treballadors

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic dreçat a info@rm-assessors.cat.