Hi ha feines que permeten cobrar el 100% de la jubilació a partir dels 52 anys

L’edat ordinària de jubilació està actualment en els 67 anys, si bé també es poden jubilar amb el 100% de la pensió els majors de 65 anys que acreditin almenys 38 anys i 6 mesos de cotització, o amb una petita reducció de la pensió si acrediten 37 anys de cotització a la Seguretat Social. Hi ha no obstant, determinades excepcions.

Detallem tot seguit les possibles excepcions a la jubilació ordinària

Jubilació anticipada voluntària amb 63 anys o més:

S’hi poden acollir els treballadors de tots els règims que reuneixin les següents condicions pel que fa a l’edat i temps de cotització:

  • Edat de 64 anys i 4 mesos, si acrediten almenys 37 anys i 9 mesos de cotització.
  • Edat de 63 anys, si acrediten 37 anys i 9 mesos o més de cotització.

Jubilació amb edat inferior als 63 anys:

  • Miners (Regim especial de la Mineria del Carbó): Es poden jubilar a partir dels 52 anys amb el 100% de la pensió una vegada aplicats els coeficients reductors a l’edat de jubilació ordinària.
  • Treballadors del mar i pesca: Es poden jubilar a partir del 55 anys aplicant coeficients reductors a la quantia de la pensió, que varien entre 0,10 i 0,40, depenent de les característiques del lloc de treball. La jubilació anticipada màxima és de 10 anys abans de l’edat ordinària de jubilació.
  • Treballadors ferroviaris: Poden reduir la seva edat de jubilació mitjançant coeficients que varien entre 0,10 i 0,40, segons la professió que exerceixin. Així es poden jubilar a partir dels 55 anys i rebre el 100% de la pensió.
  • Personal de vol en treballs aeris: En el cas de pilots i segons pilots, s’aplica un coeficient reductor de l’edat de jubilació de 0,40. En altres categories com a mecànic d’aeronau, navegant operador de fotografia aèria i operador de mitjans tecnològics el coeficient és de 0,30. Tot i això, la norma estableix que en cap cas l’aplicació dels coeficients reductors permet accedir a la jubilació abans dels 52 anys.
  • Funcionaris de l’Estat: Els funcionaris de carrera que pertanyen al Règim de Classes Passives de l’Estat també es poden acollir a una jubilació anticipada als 60 anys, amb el 100% de la pensió.

 Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.