Final dels beneficis de la Seguretat Social pel Covid-19

El 30 de setembre (excepte en el cas que es doni una nova pròrroga, de la que ja informarem si es produeix) finalitzarà la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat i la moratòria en el pagament de les quotes de la Seguretat Social que varen obtindre les empreses i autònoms amb les activitats afectades però no suspeses per l’estat d’alarma
Destaquem:

Reducció de les quotes d’autònoms (RETA) pels beneficiaris de la prestació de cessament d’activitat:

  • Juliol: 100%.
  • Agost: 50%
  • Setembre: 25%
  • Octubre. Sense reducció a no ser que s’acordi nova pròrroga de la que informarem.

 

Pagament de les quotes endarrerides a la Seguretat Social:

  • A causa del Covid-19 es va permetre atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb la declaració de l’estat d’alarma i es complissin determinats requisits.
  • Com sigui que la moratòria era de sis meses, en el cas que no s’acordi nova pròrroga, el mes d’octubre ja caldrà ingressar les quotes en haver finalitzar la moratòria.

 

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.