Proposem revisar la llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a...

Entres les noves normes de cotització a la Seguretat Social per el 2023 destaquem la introducció del mecanisme d'equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s'estipula una cotització addicional...

S’han aprovat mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La nova disposició inclou incentius destinats a promoure la contractació laboral i altres mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat finançats mitjançant bonificacions...