Per fer front a la necessitat d'habitatge de les famílies vulnerables, la Generalitat de Catalunya ha engegat el programa "Reallotgem.cat". La Generalitat pretén resoldre el problema d'habitatge a les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d'emergències, formalitzant directament contractes d'arrendament entre la Generalitat...

En el BOE del 10 de juliol de 2021, s'ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que aprova mesures molt diverses, de diferent importància, en l'àmbit tributari, i que afecten la gran majoria...

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat mitjançant l'aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei introdueix canvis mínims en la regulació...

El passat dia 16 va morir a Barcelona als 68 any el nostre mestre i reputat economista José Maria Gay de Liébana, que ens va fer l'honor d'acompanyar-nos i dissertar en la presentació de l’agrupació de les assessories Sanllehí i RM Assessors que va tenir...

Actualment hi ha 13 milions de mascotes registrades a l'Estat Espanyol, de les quals el 93% són gossos i el 6% gats? (font: REIAC). Segons aquest mateix Organisme, la despesa mitja per cada animal es situa entorn dels 1.200 €, dels quals, el 30% van...