El model 347 es la declaració anual d’operacions amb terceres persones que aquest any s’haurà de presentar a l’Agència Tributària abans del dia 2 de març referent a les operacions de l’exercici 2014. En la declaració s’ha d’informar l’import del conjunt d’operacions amb terceres persones, quan...

En el mes de desembre s’ha produït les modificacions de cada any, principalment en matèria fiscal i de Seguretat Social, que enguany s’hauran d’afegir a la reforma fiscal de la que varem donar notícia el mes passat. Aquestes modificacions estan incloses en les següents disposicions: Real Decreto...

Actualment Andorra ja facilita dades a Espanya previ requeriment i de forma individual. Ara, també i com a conseqüència del nou acord en matèria fiscal entre Espanya i Andorra, a partir de gener 2016 Espanya també podrà demanar informació a Andorra sobre grups de residents que...