El Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona ens ha felicitat  pel Premi Cooperativa 2015 que ens va atorgar la Unió d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre en reconeixement a la nostra tasca d'assessorament i serveis a les empreses del...

A més del que us hem informat puntualment, un adjuntem una selecció de normes publicades aquest mes d'octubre que potser també siguin del vostre interes: Procediment administratiu: El 2 d'octubre es va publicar la Llei 39/2015  que  regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques, ...

Primera amenaça: baixa laboral per malaltia o accident: Un autònom amb la base mínima de cotització, rep una prestació per baixa laboral d’accident o malaltia de 521,80.-€ durant el primer mes. Aquesta quantitat s'haurà de restar la quota d’autònom que caldrà seguir pagant. Per tant, el...

En el BOE del dia 20 d'octubre s'ha publicat l'Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l'import dels deute que l'Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia. Destaquem: El deute han de ser  amb l'Agència Estatal d'Administració tributària per tributs...