• CONTACTE

    S'està enviant el formulari...

    S'ha detectat un error al servidor.

    S'ha rebut el formulari.

MÉS DE 50 ANYS AL SEU SERVEI

Fes clic per anar a cada àrea

 

 

 

Donem als nostres clients, empreses i particulars, un servei i assessorament global en les diferents branques del dret, tant des del punt de vista legal com econòmic i financer, ocupant-nos de la gestió administrativa en tots els àmbits: fiscal, contable, laboral, seguretat social, assegurances i gestió immobiliària.

 

Estem compromesos amb la gestió de qualitat, tenim la certificació IS0 9001 2008 i actuem sempre amb esperit de millora, evolucionant constantment per adaptar-nos als canvis legislatius i oferir un servei professional de referència que integri qualitat, eficàcia i rendiment.

 

 

     ASSESSORIAJURÍDICA

 

     Dret Laboral Dret Civil Dret de Família Dret Mercantil Dret Fiscal Dret Administratiu Dret Penal 

 

     Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     972 426 004juridic@rm-assessors.cat

 

 

 

 

     ASSESSORIA FISCAL, COMPTABLEI GESTORIA ADMINISTRATIVA

 

     Liquidació d’impostos Legalització de noves activitats Assessoria fiscal i comptable Gestió de societats Tramitació d’escriptures Tramitació de vehicles i transports Gestions de patents i marques Assessoria i gestió d’entitats sense ànim de lucre Gestió de protecció de dades 

 

     Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     972 426 082fiscal@rm-assessors.cat

 

 

 

 

     ASSESSORIA LABORAL IDE LA SEGURETAT SOCIAL

 

     Gestió de nòmines i liquidacions de la Seguretat Social Gestió global de recursos humans Tramitació de prestacions de la Seguretat Social Compareixença davant les inspeccions de Treball i de la Seguretat Social Estrangeria: permisos de treball i de residència Tramitació d’accidents i de treball i malalties laborals Gestió de la prevenció de riscos laborals  

 

     Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     972 426 083laboral@rm-assessors.cat

 

 

 

 

     CORREDORIAD’ASSEGURANCES

 

     Assegurances contra danys personals i materials Assegurances de responsabilitat civil Plans d’estalvi, de pensions i de jubilació Assegurances de vida Assegurances per incapacitat   temporal Assegurances mèdiques Assegurances de defensa   jurídica privada   o empresarial

 

     Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     972 426 085jordipol@rm-assessors.cat

 

 

 

 

     ADMINISTRACIÓ DE FINQUESI PATRIMONIS IMMOBILIARISI AGÈNCIA DE LAPROPIETAT IMMOBILIÀRIA

 

     Administració de comunitats de propietaris   (propietat horitzontal) Administració de lloguers Agència de la Propietat Immobiliària Administració de patrimonis   immobiliaris

 

     Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      972 426 084ad.finques@rm-assessors.cat

 

 

 

Gran Via Jaume I , 14 baixos · 17001 Girona

T 972 208 258 · F 972 221 770 · info@rm-assessors.com · blog.rm-assessors.com · www.rm-assessors.com