“Mecanisme de segona oportunitat”

En el recent debat sobre “El estado de la Nación”, que es va celebrar en el parlament espanyol, el president Rajoy va anunciar una sèrie de mesures orientades a afavorir els col·lectius més vulnerables de la nostre societat. Aquestes intencions ara s’han materialitzat en el Real Decreto Ley 1/2015, publicat en el BOE del passat 28 de febrer. Seguidament en resumim els aspectes més destacats pel que fa a les mesures de caràcter fiscal, social i de protecció als deutors hipotecaris. Feu clic aquí per accedir al text legal.

Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les persones físiques. IRPF Feu clic aquí per accedir a la informació.

  • Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec
  • Exempció de rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals

Modificacions a l’Impost de societatsFeu clic aquí per accedir a la informacióimmobiliaria4

  • Exclusió de la obligació de declarar

Noves bonificacions en Seguretat social feu clic aquí per accedir a la informació.

  • Bonificació de les quotes del RETA per fills a càrrec menors de 7 anys o per tenir a càrrec familiars dependents
  • Nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per a la contractació indefinida.

Noves mesures de protecció als deutors hipotecaris sense recursos (persones d’especial vulnerabilitat) Feu clic aquí per accedir a la informació.