” S’ha rebaixat les retencions fiscals amb efectes 1 de juliol”

El Consell de Ministres d’avui, dia 10 de juliol del 2015 ha aprovat, entre d’altres, les següents mesures que afecten a l’IRPF i que pel seu caràcter urgent  us avancem abans de la seva publicació en el BOE:

Pagaments a  professionals: La retenció a practicar s’ha rebaixat al 15%  a partir del dia 1 de juliol del 2015 (fins ara, la retenció era del 19%). Durant els 3 primers anys des de l’inici d’activitat la retenció serà del 7% (fins ara, 9%)

Pagaments per impartir cursos, seminaris, conferències i similars: S’ha rebaixat la retenció al 15% amb efectes des del passat dia 1 de juliol (fins ara, el 19%).

Tarifa de l’estalvi: No s’ha modificat la retenció però si la tarifa que queda en la forma següent per tot el 2015.

Fins 6.000:  19,5%
6.000 – 50.000: 21,5%
50.000  en endavant:  23,5%

Tarifa general: Ha quedat en la forma següent per tot el 2015:

Fins 12.450: 19,50%
12.450 – 20.200: 24,50%
20.200 – 34.000: 30,50%
34.000 – 60.000 : 38,00%
60.000 – En endavant: 46,00%

El més aviat possible i després d’estudiar en deteniment el nou Reial Decret Llei que es publicarà demà, us informarem amb més detall.

fiscalcomptable3

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís al 972 426 082 o per correu electrònic a mariaromaguera@rm-assessors.cat.