blog corredoria d'assegurances 6 girona i figueres | RM Assessors

“Les tarifes de les asseguradores poden ser entre un 30 i un 35% inferiors a les aplicades per les entitats bancàries”

Hem tingut accés als resultats d’un estudi fet per la consultora Global Actuarial, entre 12 bancs i 15 asseguradores, en el que  s’han analitzat diferents cobertures , diferents perfils de clients i varis nivells de capital assegurat.

El resultat de l’estudi es que, amb algues diferències segons les entitats,  les tarifes de les asseguradores poden ser significativament inferiors, entre un 30 i un 35% de mitjana, a les tarifes aplicades per les entitats bancaries, Amb això sembla que es confirma que els preus de les assegurances de vida que comercialitzen els bancs solen ser mes cares que les que comercialitzen directament les entitats asseguradores.

A la vista d’aquest fet, creiem que aconsellable fer un estudi comparatiu de les cobertures i primes de les assegurances concertades donat que les diferències de preus a iguals cobertures poden ser substancials.

assegurances3

A la nostre corredoria d’ assegurances li donem una atenció personalitzada i l’assessorament en les seves millors necessitats d’assegurança. Informis sense compromís trucant al 972 426 085 o per correu electrònic adreçat a jordipol@rm-assessors.cat.