“No s’haurà de pagar la plusvàlua municipal quan es pugui acreditar que no s’ha produït guany entre la transmissió d’un immoble urbà i la seva adquisició interior”

Va ser el passat 8 de febrer quan us varem informar que els tribunals s’estaven posicionant en contra dels ajuntaments i venien declarant que no hi havia obligació de tributar per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans, l’anomenada “plusvàlua municipal”, si es podia acreditar que no s’ha produït un augment real de valor de la finca transmesa entre el moment de la seva transmissió i l’adquisició anterior.

Doncs bé, tant sols 10 dies després, el Tribunal Constitucional acaba de donar el cop de gràcia definitiu a aquell impost en una sentència publicada el passat dia 18 de febrer en la que declara que es inconstitucional, ” No el impuesto en su totalidad, sino únicamente los artículo que “someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económicas, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”.

Dit d’una altra forma, no s’haurà de pagar l’impost en tots els casos en que el transmetent d’un immoble pugui acreditar que no s’ha produït un guany en la operació de compra – venda. Ara l’Estat es veurà obligat a reformar l’impost en profunditat.

immobiliaria3

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o a carlesvilanova@rm-assessors.cat.