Desescalada ! A partir d’aquests dilluns, 4 de maig ja podran començar a obrir la majoria dels establiments que van haver de tancar pel coronavirus.

El diumenge, dia 3 de maig s’ha publicat en el BOE la Orden SND/388/2020, de 3 de maig, que permet la reobertura de la majoria de comerços i empreses de serveis. Destaquem i resumim el següent pel que fa a la fase “0” que es la que s’aplica a les comarques de Girona:

Data a partir de la qual es permet obrir obrir al públic: Dilluns dia 4 de maig.

Establiments que podran obrir: Comerços de venda al detall i establiments de serveis professionals que varen haver de tancar al públic per la declaració d’alarma i que ocupin una superfície de no més de 400 m2.

Requisits generals que hauran de complir els establiments:

 • Cita prèvia: Caldrà establir un sistema de cita prèvia que garanteix-hi un sol client per cada treballador del comerç o de l’establiment. Cada empleat no podrà atendre més d’un client a la vegada. Els clients hauran d’estar el temps mínim indispensable dintre l’establiment.
 • Senyalització: Quan sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client a la vegada, caldrà senyalitzar la distància de dos metres entre clients.
 • Separació: L’atenció a cada client ha de ser individualitzada amb separació física de 2 metres i, si no fos possible, amb separació física de un metre amb mostradors o mampares. Entre treballadors la distància mínima ha de ser de dos metres.
 • Majors de 65 anys: Caldrà establir un horari d’atenció prioritària per a clients majors de 65 anys.
 • Recollida de productes: Es podrà establir un sistema de recollida de productes a l’establiment sempre que s’eviti les aglomeracions.
 • Evitar desplaçaments: El desplaçament a l’establiment sols es podrà fer dintre del municipi de residència, excepte en el cas el producte que interessa no estigui disponible en el mateix municipi.
 • Neteja i desinfecció: Neteja i desinfecció del local almenys dues vegades al dia. Rentat i desinfecció diària d’uniformes i roba de treball, o de la roba que utilitzin els treballadors en contacte amb els clients. S’ha de garantir ventilació adequada.
 • Sanitaris: Com a norma general, els clients no podran utilitzar els sanitaris de l’establiment.
 • Papereres: S’ha disposar de papereres a ser possible amb tapa i pedal.
 • Higiene: El personal de l’empresa haurà d’extremar les mesures d’higiene i de prevenció i el titular de l’empresa haurà de complir la normativa de prevenció de riscos laborals, tant la general com l’específica de prevenció del Covid-19. Hi haurà d’haver gel hidroalcohòlic a disposició del públic.
 • Control horari: Caldrà evitar que els treballadors hagin de fitxar amb l’empremta digital i si no es possible, el dispositiu es desinfectarà després de cada ús.
 • Productes de prova: No es podrà posar productes de prova a disposició dels clients.

 

Especialitats en cas de botigues de roba: En les botigues de roba caldrà higienitzar les peces provades abans de facilitar-les a un altra client. També s’haurà de netejar i desinfectar els provadors després de cada ús.

Especialitats en cas de perruqueries, estètica, fisolteràpia i similars: En cas de serveis que no permetin mantenir la distància entre treballador i client (perruqueries, estètica, fisoteràpia i similars), caldrà utilitzar equips de protecció individual i assegurar la distància mínima de dos metres entre clients.

Especialitats en cas d’establiments d’hosteleria i restauració: L’activitat sols es podrà realitzar mitjançant l’entrega a domicili i recollida dels clients, sense que es pugui consumir dintre els establiments.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.