Covid-19. Mesures de salut pública a tot Catalunya a partir del 27 de setembre i durant 15 dies.

En el DOG del 27 de setembre s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya amb efectes des del mateix dia 27. Destaquem el següent:

Vigència d’altres mesures: Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la vigència d’altres mesures i, en concret, de les següents:

 • Resolució SLT/2056/2020, d’11 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques
 • Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, sobre actuacions coordinades en salut pública modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost.

 

Prohibició de les reunions i/o trobades familiars de més de sis persones:

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. Queden excloses de la prohibició les següents activitats:
  • Les activitats laborals, de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, i els mitjans de transport públic.
  • Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
  • El dret de manifestació podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent.
 • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

 

Equipaments culturals: Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Activitats lúdiques, recreatives i esportives: La realització d’activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Hoteleria i restauració: Es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules, tant en espais interiors com en terrasses.

 

Fires i festes majors: Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

Inspecció i règim sancionador: Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.