Subvencions de 1.500 euros en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

En el DOG del 22 d’octubre s’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa. L’annex 2 inclou el programa de reactivació davant el tancament originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, del qual destaquem el següent:

 

Beneficiaris:

  • Treballadors autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa obligades a tancar.
  • S’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col.lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.

 

Tipologia d’accions subvencionables: Qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Requisits de la sol·licitud que s’haurà de fer telemàticament:

  • S’haurà d’adjuntar una declaració responsable conforme el sol·licitant va haver de suspendre les seves activitats i fotografies de la façana i de l’interior de l’establiment
  • Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

 

Quantia de la subvenció: Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 euros.

Despeses subvencionables: Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de sous i salaris, amortitzacions i rentings i de qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.