La Generalitat concedirà ajuts de 2.000 euros als 10.000 primers treballadors autònoms que els demanin i reuneixin les condicions. Es podran presentar les sol·licituds a partir del proper dilluns, dia 9 de novembre, a les 9 h.

El DOGC d’avui publica el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 que permet als treballadors autònoms demanar un nou ajut de 2.000 euros. Destaquem el següent:
Atenció. Es molt urgent: Es tracta d’un nou ajut de la Generalitat consistent en un pagament únic de 2.000 euros per cada treballador autònom però limitat a un total de 20 milions d’euros. L’Ajut es concedirà per ordre de sol·licitud. Per tant, serà pels 10.000 primers autònoms que el demanin i reuneixin les condicions. Això vol dir que s’haurà d’anar de pressa.
Qui pot ser beneficiari/ària?:
  • Treballadors autònoms que tinguin fins a 5 persones contractades.
  • Treballadors autònoms que formin part d’una societat, limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de fins a 6 persones (socis + treballadors).
I quins requisits s’han de complir?
  • Estar donat d’alta com a autònom com a mínim abans de l’1 de juny i fins el 31 de desembre de 2020.
  • Que la base imposable de la declaració de la renda de 2019 sigui igual o inferior a 35.000 euros.
  • Que segons el model 130 o 131 de l’IRPF, el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros.
Quan es pot presentar la sol·licitud? Està previst que el termini s’obri en els propers dies. Concretament, es podran presentar sol·licituds a partir de les 8 hores del dia següent en que es publiqui la convocatòria al DOGC i estarà obert durant 10 dies. Les subvencions s’atorgaran per ordre de presentació.

Atenció: Publicada ja la convocatòria en el DOG, el termini de presentació de les sol·licituds comença el proper dilluns, dia 9 de novembre a les 9 h.

Altres informacions d’interès:
  • No caldrà adjuntar cap document a la sol·licitud. En tot cas ja els demanarà la Generalitat.
  • Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte ser beneficiari/ària dels ajuts per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Us ho podem tramitar !!!  Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.