Ajuts per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats per la pandèmia del Covid-19

Subvencions per autònoms i empreses hoteleres i de serveis turístics de Catalunya: El DOG del dia 9 de novembre ha publicat la RESOLUCIÓ EMC/2810/2020, de 6 de novembre per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Hi podeu accedir clicant sobre la Resolució. Destaquem el següent:

 • Qui pot accedir a les subvencions ?  Guies de turisme, establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, agències de viatges, establiments i activitats d’interès turístic. Queden expressament exclosos, entre d’altres, els establiments de restauració.
 • De  quina subvenció estem parlant ?
  • Guies: 2.000 €
  • Autònoms i empreses: Fins a 5 treballadors, 5.000 €; entre 6 i 49 treballadors, 10.000 €; més de 50 treballadors: 20.000 €; Si es tracta d’empreses d’habitatge d’ús turístic, fins a 10 treballadors 5.000 € i a partir de 11 treballadors, 10.000 €.
 • Hi haurà subvencions per tothom ? Segur que no. El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.
 • Es permet acumular aquest ajut amb d’altres ? Si. En general es permet l’acumulació sempre l’import acumulat no superi els 800.000 €.
 • Com s’ha de demanar ? Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament per via electrònica, a través del Canal Empresa.

 

Subvencions per empreses de restauració, estètica o oci nocturn de Catalunya: El DOG del dia 6 de novembre va publicar la  RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. Hi podeu accedir clicant sobre la resolució. Destaquem:

 • Qui pot accedir a les subvencions ? Empreses de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19
 • Quina es la quantia de la subvenció ?
  • Per a bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 1.500 euros.
  • Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.
 • Es permet acumular aquest ajut amb d’altres ?Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l’activitat subvencionada.
 • Ja es podem demanar aquestes subvencions ? Encara no, segons el web de la Generalitat la convocatòria i el tràmit estaran disponibles en breu.

 

Prestació per suspensió d’activitat. Activitat de restauració: La Seguretat Social ha fet un canvi normatiu per facilitar la prestació a les empreses del sector que no facin repartiment a domicili. Amb aquest canvi, els autònoms d’hostaleria poden accedir a diferents tipus d’ajuts aportant una declaració responsable:

 • Si no disposen de repartiment a domicili ni de recollida en el local:
  • Prestació extraordinària per suspensió d’activitat mitjançant sol·licitud en la mútua corresponent i declaració responsable que no es fa repartiment a domicili.
  • Prestació compatible amb l’activitat (més generosa) si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l’últim trimestre de l’any passat.
 • Si realitzen repartiment a domicili o de recollida en el local:
  • Prestació compatible amb l’activitat si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l’últim trimestre de l’any passat

 

Som gestors administratius.  Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.