Covid-19. Ajuts econòmics de la Generalitat de Catalunya a per diferents sectors.

Hem anat informat dels ajuts de caràcter general per autònoms i empreses, i també dels ajuts específics pel sector d’hostaleria, turisme i restauració.

Ara volem deixar constància dels ajust específics per altres sectors que han estat publicats durant aquesta setmana. Per a més informació podeu clicar sobre la disposició (en vermell i cursiva).

Espais escènics i musicals amb aforament reduït: RESOLUCIÓ CLT/2789/2020, de 4 de novembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Espectacles i activitats culturals:

  • RESOLUCIÓ CLT/2796/2020, de 3 de novembre, per la qual es modifica la dotació de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • RESOLUCIÓ CLT/2815/2020, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2020.
  • RESOLUCIÓ CLT/2814/2020, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 532068).

 

Centres educatius. Educació en el lleure i activitats extraescolars: DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Cellers amb denominació d’origen: ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.