ERTO per impediment o per limitació, quin és més avantatjós per a l’ocupador?

Els avantatges de les dues modalitats d’ERTO son diferents però l’elecció d’una o altra modalitat no es lliure i s’haurà d’optar per una o altra en funció del que resulti de la normativa aplicable en cada cas.

Segurament ho entendrem millor en un exemple:

Si vostè és el propietari d’un restaurant que va haver de tancar el seu negoci perquè les autoritats no li permetien obrir, va haver de tramitar un ERTO per impediment. Doncs bé, si les mesures de restricció sanitària s’han rebaixat i ara sí que li permeten obrir amb un aforament limitat (oferint menys taules, per la qual cosa igualment necessita mantenir a alguns treballadors en l’ERTO), haurà de tenir en compte el següent:

  • Podrà passar a un ERTO per limitacions (o viceversa) sense haver de tramitar un ERTO nou.
  • Haurà de comunicar el canvi d’ERTO als representants dels treballadors i a la Seguretat Social.

Sense perjudici de l’anterior, resultaran aplicables, a cada moment, els percentatges d’exoneració corresponents, en funció de la naturalesa impeditiva o limitativa de la situació de força major en la qual es trobi l’empresa.

Quines diferències existeixen entre totes dues figures?

Hi ha dues diferències fonamentals:

a) En l’ERTO per impediment, l’empresa es veu obligada a tancar. En l’ERTO per limitacions l’empresa només restringeix la seva activitat, però no tanca.

b) Les exoneracions en la cotització.

ERTO per força major:
ERTO per impediment

Afecten empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que, a partir del 1 de febrer de 2021 (o, des del 1 d’octubre de 2020, per als vigents a l’entrada en vigor del RDL 2/2021) i fins al 31 de maig, vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades. Requereixen, si són nous, l’autorització d’un nou ERTO, i la seva durada queda restringida a les mesures d’impediment citades.

Aquests expedients es beneficien dels següents percentatges d’exoneració:

  • El 100% de l’aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 31 de maig de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • Si en aquesta data l’empresa hagués tingut 50 treballadors o més o assimilats en alta, l’exempció arribarà al 90% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021.
ERTOPlantilla de l’empresaBeneficis
(mesos de febrer a maig del 2021)
Força major, ERTO per impedimentMenys de 50 treballadors100% de l’aportació empresarial meritada
50 treballadors o més90% de l’aportació empresarial meritada
ERTO per limitacions d’activitat

Empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles. També necessiten la prèvia autorització de l’expedient, i s’acompanyen, com els d’impediment, de percentatges d’exoneració característics.

Els percentatges de l’exempció s’equiparen, amb l’entrada en vigor del RDL 2/2021, als anomenats ERTO «de rebrot»:

  • Respecte dels treballadors amb activitats suspeses (i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió): exempció de l’aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 2021, del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa tingui menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • En la mateixa situació, però en empreses amb 50 treballadors o més o assimilats a 29 de febrer de 2020: exempció dels mesos de febrer, març, abril i maig de 2021, del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.
ERTOPlantilla de l’empresaBeneficis (mesos de febrer a maig del 2021)
Força Major, ERTO per limitació d’activitatMenys de 50 treballadorsFebrerMarçAbrilMaig
100%90%85%80%
50 treballadors o mésFebrerMarçAbrilMaig
90%80%75%70%

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat